Kácení stromů

Základní postupy pro kácení stromů S Videem

 

Předem bych Všem doporučil si na kácení stromů najmout odborníky, specialisty o to více, čím je kácení náročnější vzhledem k velikosti stromů a podmínkám, hlavně nepřeceňujte své schopnosti.

 

a nyní základy bezpečného kácení

 1. Zhodnoťte rizika
  • používejte ochrané brýle, chrániče sluchu a přilby, vždy mějte všechny bezpečnostní prvky na pile v bezvadném stavu
  • zhodnoťte blízkost budov, elektrického vedení a dalších staveb
  • zkontrolujte volné větve zavěšené v koruně stromu, případně je odstraňte - je to nejčastější riziko smrtelných úrazů
  • zhodnoťte způsob růstu stromu, nerovnoměrnost zavětvení, poškození kmenu, hniloba, praskliny monou nepřiznivě ovlivnit chování stromu při kácení
  • nesnažte se "přetlačit" strom proti růstu, často to končí nekontrolovatelným pádem a velkými škodami nebo úrazy
  • zajistěte si pomoc, aby se při kácení nedostala do vzdálenosti o dvojnásobku výšky stromu nepovolaná osoba
 2. Zvolte směr kácení
  • podle pravidel výše zvolte nejvodnější smer pádu stromu tak aby při pádu nepřekáželo nic koruně
  • aby v trase pádu stromu nebyly žádné stavby ani jiné stromy v ohrožení
  • aby směr kácení respektoval přirozený růst stromu
  • ve směru opačném ke směru kácení si připravte ústupovou trasu - zejména odstraňte větve, keře, tak aby jste mohli bez rizika rychle odstoupit od padajícího stromu
  • ve směru kácení vyřízněte směrový klín
 3. Kínování stromu nedořez
  • z opačné strany stromu proveďte plytký zářez a do něj nasadťe klíny
  • nikdy strom neodřezávejte zcela od pařezu, musí vzniknout takzvaný nedořez, bez ponechání nedořezu je pád stromu nekontrolovatelný a může se stát vážný úraz
  • postupně se zmenšováním nedořezu zatloukejte klíny hlouběji. nedořez by měl být podle velikosti stromu od cca 2cm po 20cm
 4. Pád stromu
  • strom musí být v době vytažení pily stabilní a zahájit pád až při zatloukání klínů
  • ve chvíli, kdy se strom vyhne ze stabilní polohy, okamžitě zahajte ústup předem zvolenou ústupovou cestou
  • strom při pádu se může roztříštit, z nedořezu mohou vyrazit úlomky dřeva, které Vás mohou vážně zranit
  • také může dojít k nárazu na překážu, či zhoupnutí na větvích a spodní část kmene se může vymrštit proti směru kácení

 

 Tento zjednodušený návod v žádném případě nenahrazuje povinné školení pro kácení stromů. Jedná se pouze o shrnují základních bezpečnostních pravidel. Pokud nemáte dostatek zkušeností, požádejte o spolupráci odborníky.